Robot gripper

De bovenstaande gripper is een voorbeeld van een van de vele grippers die door Hobotec ontwikkeld is. Door slim gebruik te maken van standaard componenten, rapid prototyping en toeleveranciers is er snel en voor een aantrekkelijke prijs een proof of concept uitgewerkt. Op deze manier is de functionaliteit van een essentieel deel van het handling…

Advanced Driving Simulator

Hobotec heeft Bosch Rexroth ondersteund in het multidisciplinaire team van het “Advanced Driving Simulator” project. Het ontwikkelde systeem is grensverleggend op het gebied van specificaties en prestaties. Tot de verantwoordelijkheid behoorde het gezamelijk met een gemotiveerd team van engineers ontwikkelen van de stalen sub constructie tussen de x-slede en de dome actuatoren. De 6 ton…