Robot gripper

De bovenstaande gripper is een voorbeeld van een van de vele grippers die door Hobotec ontwikkeld is. Door slim gebruik te maken van standaard componenten, rapid prototyping en toeleveranciers is er snel en voor een aantrekkelijke prijs een proof of concept uitgewerkt. Op deze manier is de functionaliteit van een essentieel deel van het handling…

Advanced Driving Simulator

Hobotec heeft Bosch Rexroth ondersteund in het multidisciplinaire team van het “Advanced Driving Simulator” project. Het ontwikkelde systeem is grensverleggend op het gebied van specificaties en prestaties. Tot de verantwoordelijkheid behoorde het gezamelijk met een gemotiveerd team van engineers ontwikkelen van de stalen sub constructie tussen de x-slede en de dome actuatoren. De 6 ton…

Mechatronica prototypes / testopstellingen

Hobotec ondersteunt Sioux CCM met het realiseren en gebruiken van diverse prototypes en test opstellingen ter ontwikkeling van een high-tech systeem module. Specifieke opstellingen worden ontworpen en gerealiseerd voor diverse complexe metingen. Testonderdelen worden op micrometer schaal en ultra-clean gefabriceerd, om vervolgens in de clean room geassembleerd en getest te worden. Het doel hiervan is…